Stemhulp provincie Gelderland

Vul de stemwijzer in

 

Vul  in of u het (helemaal) oneens of (helemaal) eens bent met de stellingen. Stuur de uitkomst door aan te klikken hoe belangrijk u een onderwerp vindt.

Na voltooiing ontvangt u direct een online stemadvies. Tevens vindt u van iedere partij korte toelichtingen.

 

De statistieken per stemadvies worden anoniem opgeslagen.© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Ruim baan voor megawinkels zoals outlets en bouwmarkten in het buitengebied.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD geeft ruimte aan gemeenten om te bepalen waar de winkels kunnen komen. De vraag van de consument verandert snel. Inspelen op deze vraag en afstemming met bedrijven is belangrijk.

 

Stelling 2

De provincie subsidieert internationale topsportevenementen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Topsportevenementen stimuleren de economie en bedrijvigheid. Topsport is goed voor recreatie en toerisme. Topsport moedigt gezond leven bij de inwoners aan. Bij de subsidiering wordt gezonde exploitatie betrokken.

 

Stelling 3

De provincie investeert in breedbandinternet en mobiele bereikbaarheid.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Provinciale investeringen betreffen gebieden waar de exploitatie van breedband en mobiele bereikbaarheid voor marktbedrijven niet positief is te krijgen en waar belang van inwoners en bedrijven wordt geholpen.

 

Stelling 4

De provincies vormen een overbodige bestuurslaag en kunnen worden opgeheven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincies hebben meerwaarde bij zaken die over gemeenten heen (boven-gemeentelijk) spelen zoals wegen, bedrijventerreinen, werk, vervoer, water en wonen. De provincies moeten zich richten op efficiente uitvoering van kerntaken.

 

Stelling 5

De provincie geeft leiding aan gemeentelijke herindelingen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Gemeenten moeten bestuurskrachtig zijn. Zij voeren efficient en effectief de taken uit. Provincie onderzoekt de bestuurskracht van gemeenten en neemt zo nodig regie om de bestuurskracht te verbeteren,wanneer de gemeente de taken niet goed verzorgt.

 

Stelling 6

Meer asfalt is de enige manier om Gelderland goed bereikbaar te houden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Bereikbaarheid is de belangrijkste voorwaarde voor economische ontwikkeling. Inwoners en bedrijven moeten vlot en veilig op hun bestemming kunnen komen, over asfalt met auto, fiets en bus, over het spoor met de trein, en over het water per schip.

 

Stelling 7

De provincie investeert in het behoud van bibliotheken in de grotere dorpen en kernen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Bibliotheek is een gemeentelijke taak. Het is aan de gemeente om de toekomst van de bibliotheek te bekijken.

 

Stelling 8

De enige taak van woningcoöperaties is de sociale woningbouw.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Conform besluit van het Rijk is sociale woningbouw de enige taak van woningbouwcooperaties.

 

Stelling 9

De zorg is nu een taak van de gemeenten, daar bemoeit de provincie zich niet meer mee.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Vanaf 2015 is de zorg taak van de gemeenten. De provincie heeft haar zorgtaak overgedragen aan de gemeenten.

 

Stelling 10

Windparken mogen best subsidie krijgen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Duurzame energie is mogelijk bij gemeentelijk draagvlak en economische bruikbaarheid. De provincie moet geen windparken subsidiëren.

 

Stelling 11

Kunstsubsidies worden in stand gehouden.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De rol van de provincie is bij kunst en cultuur beperkt. De VVD wil dat gesubsidieerde culturele instellingen een groter publieksbereik realiseren en minimaal 50% zelf bij verdienen aan eigen inkomsten. Uitgangspunt is cultureel ondernemerschap.

 

Stelling 12

De provincie verleent medewerking aan het openstellen van nieuwe asielzoekerscentra en het heropenen van oude azc’s.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie laat dit aan de gemeente.

 

Stelling 13

Dorpsscholen open houden, desnoods met extra subsidie.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Scholen zijn een taak van de gemeente en het Rijk. Dit is geen taak van de provincie.

 

Stelling 14

Behalve Omroep Gelderland houdt de overheid ook de regionale kranten in stand.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Regionale kranten zijn commerciële bedrijven en geen taak van de overheid.

 

Stelling 15

Oude bedrijventerreinen opknappen in plaats van de aanleg van nieuwe terreinen.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Bedrijven moeten meer ruimte krijgen. De VVD wil een uitstekend vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. Goede bedrijfshuisvesting en goede bereikbaarheid is belangrijk voor ondernemers. Ondernemers hebben baat bij moderne bedrijventerreinen.

 

Stelling 16

De provincie zet volop in op natuur en betaalt daar ook voor.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De provincie moet de natuurtaak uitvoeren binnen de gelden die met de decentralisatie van de rijksoverheid zijn meegekomen.

 

Stelling 17

Alle dorpen en kernen moeten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bereikbaar zijn met openbaar vervoer.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil maatwerk in het openbaar vervoer: het gaat om vraaggestuurd openbaar vervoer gericht op grote vervoersstromen en voor een redelijk tarief. Voor de bereikbaarheid van kernen kan gekozen worden voor alternatieve vormen van openbaar vervoer.

 

Stelling 18

De provincie houdt bij belangrijke besluiten een referendum.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Er is aan burgers de mogelijkheid van een referendum. Het initiatief voor een referendum is niet aan de provincie.

 

Stelling 19

Provinciale belastingen (opcenten op de motorrijtuigenbelasting) blijven de komende vier jaar gelijk.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil zo laag mogelijke belastingen.

 

Stelling 20

Subsidie voor startende en innovatieve bedrijven.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Investeren in innovatie is een belangrijke eis voor de toekomst van de werkgelegenheid (zonder oneerlijke concurrentie met bedrijven die zonder subsidie werken). De provincie helpt clustering van kennis en bedrijven rondom scholen en universiteiten.

 

Stelling 21

Minimaal duizend openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Dit is een zaak van de markt en geen taak van de provincie.

 

Stelling 22

De provincie steunt het betaald voetbal in Gelderland.

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Betaald voetbal is geen taak van de provincie.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- 50PLUS
- CDA
- ChristenUnie
- D66
- Gelderse Centrum Democraten
- GroenLinks
- Lokaal Belang Gelderland/1 Achterhoek
- Lokale Partijen Gelderland
- Partij voor de Dieren
- Partij voor Mens en Spirit
- PSP'92
- PvdA
- PVV
- SGP
- SP
- Vrede en Recht
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.