Naam & omschrijving vullen© mijnstemhulp.nl

Stelling 1

Inwoners gaan tenminste 5% minder Onroerendezaakbelasting (OZB) betalen.

1/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD streeft altijd naar zo laag mogelijke lasten. Wij werken hard om een belastingverlaging van (minimaal) 5% te halen, dus niet alleen OZB. Nu de economie weer groeit is het goed als onze inwoners hiervan profiteren.

 

Stelling 2

De uitbreiding van vliegveld Lelystad mag doorgaan.

2/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD Dronten ziet dat de uitbreiding van Lelystad airport kansen biedt voor Drontense ondernemers en inwoners. Deze kansen mogen echter niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze mooie gemeente. Daarom tolereren wij geen normoverschrijdingen.

 

 

Stelling 3

Een alcohol- en rookverbod op sportvelden en in sportkantines.

3/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD Dronten gunt iedereen een biertje na het sporten. Wij zijn dan ook tegen een algemeen verbod. Wel kan elke vereniging in huisregels afspraken maken wanneer en waar er gedronken en gerookt kan worden. Daarvoor is de gemeente niet nodig.

 

Stelling 4

Verkeersdrempels zijn een prima maatregel tegen te hard rijden.

4/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is geen voorstander van verkeersdrempels. Andere verkeersremmende maatregelen kunnen net zo effectief zijn. We willen meer verkeerstoezicht binnen de bebouwde kom om asociaal weggedrag en onveilige situaties rondom scholen tegen te gaan.

 

Stelling 5

De gemeente Dronten moet zich stevig op de kaart zetten tijdens de Floriade (Almere, 2022) en dat mag best wat kosten.

5/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Floriade is een groot evenement en trekt wereldwijd bezoekers. Verschillende Drontense bedrijven/instellingen zijn hierbij betrokken. Goed als de gemeente bij bestaande initiatieven aansluit (indien nodig bijdraagt) en zo Dronten op de kaart zet.

 

Stelling 6

Hondenbelasting volledig inzetten voor hondenbeleid.

6/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Net als huizen- en toeristenbelasting wettelijk voor meer dan huizen en toeristen zijn, geldt dat bij hondenbelasting en honden. Wij willen overigens lage belastingen én dat hondenbezitters genieten van hun viervoeter, zonder overlast voor anderen.

 

Stelling 7

Om woonwijken te ontlasten moet Dronten een grootschalig wooncomplex voor studenten krijgen.

7/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De Aeres Hogeschool is hard gegroeid en dit is goed voor Dronten. Het levert innovatie, reuring en nieuwe inwoners. Dit mag uiteraard niet ten koste van de leefbaarheid van wijken gaan. Voor huisvesting is uitbreiding van de Aeres campus een optie.

 

Stelling 8

Een coffeeshop in Dronten moet kunnen.

8/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD Dronten is voor zo vrij mogelijk ondernemen in onze gemeente, maar wij zien geen meerwaarde in de komst van een coffeeshop. Als deze komt, mag dat voor ons niet ten koste van veiligheid, leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners gaan.

 

Stelling 9

Winkels in de gemeente Dronten mogen elke zondag open zijn.

9/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD Dronten wil ondernemers de vrijheid geven om ook op zondag open te zijn. Er wordt nu door inwoners goed gebruik van gemaakt én het trekt ook mensen uit omliggende gemeenten. Hiervan profiteren onze winkeliers.

 

Stelling 10

De gemeente zorgt voor een nieuwe disco voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

10/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD gunt iedereen gezellige avonden uit, ook de jongeren. De gemeente is echter niet de partij om party’s te organiseren. Wel kan de gemeente initiatiefnemers helpen, met het vinden van een locatie bijvoorbeeld. Hopelijk komt dit initiatief snel!

 

Stelling 11

De Zuid moet worden verlegd naar de andere kant van de Open Hof en dat mag best een paar miljoen euro kosten.

11/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD gaat graag zuinig om met belastinggeld. Bij het verleggen van wegen moet het doel (rust, doorstroming of verkeersveiligheid) duidelijk zijn. Als dat niet duidelijk is, kan het geld beter ergens anders aan worden besteed.

 

Stelling 12

Wie veel restafval heeft betaalt meer, wie weinig heeft betaalt minder.

12/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Niemand gooit graag iets weg en veel inwoners van de gemeente Dronten scheiden hun afval al goed. De VVD steunt daarom de verlaging van de afvalstoffenheffing. Dat is goed voor milieu én portemonnee. Verschil in tarieven is hiermee nu niet nodig.

 

Stelling 13

Zo snel mogelijk een Lidl in Dronten-west.

13/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

West groeit en daar is de VVD Dronten erg blij mee! Al vanaf het begin is in West rekening gehouden met de bouw van een tweede supermarkt. Als een ondernemer wil bouwen mag dat. Goed voor de variatie in de wijk dat er ook appartementen boven komen.

 

Stelling 14

De gemeente betaalt mee aan een ‘iconische pleisterplaats’ in de strook langs de Randmeren, zoals een kabelbaan of een uitkijktoren.

14/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD is trots op de groei van het toerisme. Dat komt vooral door de inzet van ondernemers. Als er behoefte is aan een pleisterplaats helpen wij graag mee; niet direct met belastinggeld wel door te investeren in goede bereikbaarheid en promotie.

 

Stelling 15

Het schoolzwemmen wordt opnieuw ingevoerd.

15/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD Dronten wil niet verplichten dat schoolzwemmen wordt ingevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om te zorgen dat kinderen leren zwemmen. De lespakketten zijn al vol genoeg.

 

Stelling 16

De gemeente Dronten subsidieert de actiegroep uit Biddinghuizen tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad.

16/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Het verstrekken van subsidie aan actiegroepen is niet wenselijk. De VVD vindt dat de gemeente voor zowel voor- als tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld oog moet hebben. We zijn niet zozeer tegen uitbreiding als wel vóór onze inwoners.

 

Stelling 17

Rond de jaarwisseling alleen vuurwerk op centrale locaties, de rest van de gemeente vuurwerkvrij.

17/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Zelf vuurwerk afsteken waar je maar wilt, is een door onze inwoners gekoesterde traditie. De VVD wil deze traditie beschermen door de regels over wanneer en wat mag worden afgestoken te handhaven en het opruimen van afgestoken vuurwerk te stimuleren.

 

Stelling 18

Onze gemeente is onveilig, er moet meer geld naar veiligheid.

18/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Recent zijn er weer inbraken geweest en de VVD Dronten heeft hierover ook vragen gesteld. Onveilig is Dronten niet, maar het kan wel veiliger. Extra geld kan worden ingezet voor (mobiele) cameratoezicht en uitvoering lik-op-stukbeleid.

 

Stelling 19

Bij nieuwbouw van scholen gaat het christelijk, katholiek en openbaar onderwijs altijd onder één dak.

19/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD vindt samenwerking tussen verschillende onderwijstypes erg belangrijk, niet alleen voor huisvesting maar ook op inhoud. Zoveel mogelijk onder één dak is daarom het uitgangspunt, uiteraard met vrije schoolkeuze.

 

Stelling 20

De gemeente Dronten schaft de eigen bijdrage in de zorg (WMO) af.

20/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD wil de beste zorg voor iedereen betaalbaar houden door zuinig en verstandig met zorg om te gaan. Daarom is de VVD voorstander van een eigen bijdrage. Nederland heeft de beste zorg van Europa. Het kost geld om dat in stand te houden.

 

Stelling 21

Het gemeentehuis in Dronten is toe aan een ingrijpende verbouwing.

21/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De gemeente heeft betrokken ambtenaren nodig, die goed werk leveren. Die ook kunnen en willen meedenken met vragen vanuit inwoners en bedrijven. Zij verdienen een goede werkplek. Dit moet geregeld worden, maar ingrijpend verbouwen is geen doel.

 

Stelling 22

Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

22/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Wij vinden het eigenlijk zonde als de goede Drontense landbouwgrond voor zonnepanelen wordt gebruikt. Er zijn nog genoeg daken en braakliggend terrein waarop panelen kunnen komen. Boeren zijn echter baas over eigen grond.

 

Stelling 23

De gemeente houdt hoe dan ook de buitenzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant open, met of zonder burgerparticipatie.

23/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Uiteraard wil de VVD Dronten dat de zwembaden openblijven! Wij zetten ons daarvoor elke dag in. Swifterbant en Biddinghuizen hebben betrokken inwoners en bedrijfsleven. Gezamenlijk de schouders eronder zetten versnelt en maakt (meer) mogelijk.

 

Stelling 24

Eerst een nieuwe sporthal in Swifterbant, dan pas in Dronten.

24/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

De VVD Dronten vindt dat in alle kernen van onze gemeente er goede voorzieningen moeten komen. Dit moet in volgorde van levensduur, want afgeschreven gebouwen moeten wij eerder vervangen dan nog goede gebouwen.

 

Stelling 25

Minimaal 200 extra huurwoningen met een huur onder de 500 euro.

25/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Hier ligt voor de VVD de bal bij OFW en ontwikkelaars. In Dronten moet een evenwichtige woningaanbod zijn, dus ook voldoende betaalbare woningen. De VVD Dronten is blij dat de woningbouw, ook voor starters, aantrekt.

 

Stelling 26

Mensen in de bijstand zijn verplicht om (vrijwilligers)werk te accepteren.

26/26

Oneens
Neutraal
Eens
Hoe belangrijk vindt u deze stelling?
Wat zeggen de politieke partijen? Toon de standpunten

Voor de VVD Dronten is het vragen van een tegenprestatie voor de bijstand vanzelfsprekend. Werk geeft ontwikkeling, voldoening en structuur. Hierbij gaat betaald werk boven vrijwilligerswerk. Wij kijken altijd naar wat iemand wél kan.

 

Onderzoek voltooid

Klik op "Ga verder" en kom erachter welke politieke partij het beste bij u past.
Uw antwoorden worden vergeleken met de standpunten van de volgende politieke partijen:

- CDA
- ChristenUnie
- D66
- GroenLinks
- Jezus Leeft
- Leefbaar Dronten
- PvdA
- SP
- VVD

Werkwijze
Per standpunt berekent de website de afstand tussen uw antwoord en alle politieke partijen. Vervolgens vergelijken wij de antwoorden en kijken welke politieke partij het beste u past. Daarbij houden wij rekening met het gewicht dat u heeft toegekend aan uw antwoord.