Mail uw stelling

Het is niet meer mogelijk om stellingen in te sturen.
DeDrontenaar.nl heeft de laatste stellingen voorgelegd aan de politiek.


 

Wat is een goede stelling?

 • Een stelling moet gaan over een onderwerp dat er toe doet.
 • Korte teksten, in eenvoudig Nederlands (leesniveau B1).
 • Stellingen moeten onderscheidend (controversieel) zijn. Geen algemeenheden en geen stellingen waarmee iedereen het eens/oneens is. Dus niet: ‘De gemeente moet de verkeersveiligheid bevorderen.’
 • Een stelling is geen goede stelling omdat u het ermee eens bent. De stelling “Winkels mogen onbeperkt op zondag geopend zijn” kan ook een goede stelling als u tegenstander van koopzondagen bent. Het maakt namelijk de verschillen zichtbaar.
 • Helder en kort geformuleerd. Geen ingewikkelde, technische en te gedetailleerde teksten.
 • Geen “dubbele” stellingen; één onderwerp per stelling.
 • Geen negatie in de stellingen. Een stelling als “Geen nieuwe windparken” wordt dan heel ingewikkeld. Stel dat je het daarmee oneens bent. Dan ben je het oneens met de stelling dat er geen nieuwe windparken mogen komen…
 • Steeds kiezen voor het meest uitgesproken standpunt. Neem de stelling: “De lasten voor de burger moeten gelijk blijven”. Hiermee zijn de partijen die de lasten willen verhogen het oneens. Maar ook de partijen de lasten die juist willen verlagen. Daarom kiezen we voor ‘extreme’ stellingen.
 • Een stelling eindigt nooit met een vraagteken.

Hoe werkt het?

 • In de aanloop naar de verkiezingen legt DeDrontenaar.nl de politieke partijen wekelijks een stelling voor.
 • Wij stellen de partijen in de gelegenheid om te zeggen of ze het eens/oneens zijn met die stellingen. Ze kunnen hun standpunt ook nader toelichten.
 • De mening van de partijen wordt verwerkt in de stemwijzer.
 • Zo vormt zich in de aanloop naar de verkiezingen langzaam maar zeker een complete stemwijzer.
 • Door de stemhulp in te vullen krijgt de kiezer een beeld welke partij het best bij hem/haar past.