De berekening

Als kiezer klikt u bij iedere stelling aan in hoeverre u het ermee eens of oneens bent. Tevens geeft u aan of u onderwerpen wel/niet belangrijk vindt.

Na voltooiing berekent de stemhulp bij welke partijen uw mening het best aansluit.

Welke berekeningen voert de stemhulp uit?

kieskompasNet als u hebben ook de partijen de stemhulp ingevuld. Wij vergelijken de voorkeuren van de partijen met uw standpunten.

Hebt u bij een stelling exact hetzelfde vakje aangeklikt als een partij, dan meldt de stemhulp dat er een overeenkomst van 100% is.

Zit u één vakje naast het vakje dat een partij heeft aangeklikt, dan meldt de stemhulp dat er een overeenkomst is van 90%. Zit u er twee vakjes naast, dan is de overeenkomst 80%, etcetera.

Hoe komen we tot een eindadvies?

stemwijzerVoor iedere partij worden de overeenkomsten per stelling (uitgedrukt in percentages) bij elkaar opgeteld. Dat totaal wordt gedeeld door het aantal stellingen.

Die berekening levert het uiteindelijke advies op: de overeenkomst tussen al uw standpunten en alle standpunten van elke partij. Ook dit wordt uitgedrukt in een percentage.

Wat als u een stelling (on-)belangrijk vindt?

Uiteraard houden we ook rekening met de onderwerpen die u belangrijk of juist onbelangrijk vindt.

Hebt u bij een stelling geklikt op ‘niet belangrijk’, dan telt deze stelling 50% lichter.
Hebt u juist geklikt op ‘belangrijk’, dan telt deze stelling 50% zwaarder.